Sinds maart 2016 heeft Stichting Lonely Lochem een Kascommissie aangesteld.
Herma Blekman heeft een tijdje de taak van kascommissie alleen gedragen maar sinds juli 2016 is ook Tineke Mast deel uit gaan maken van de kascommissie.

De kascommissie heeft inzicht in de gehele administratie van de Stichting.

De taken van de kascommissie zijn:

  • Onverwachte controle van de Stichting boekhouding
  • Controleren van het financieel (half) jaarverslag
  • Financiële risico’s in kaart brengen
  • Rapport uitbrengen van de bevindingen