Privacyverklaring Stichting Lonely Lochem

Stichting Lonely Lochem, gevestigd in de kleine Garve, Groene Kruisstraatje 4 te Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Telefoon: 06 43 70 11 25
Email: info@lonelylochem.nl
Website: www.lonelylochem.nl
01-01-2022, Lochem

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Lonely Lochem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands ras, godsdienst of gezondheid. Wij verwerken geen enkele van dit soort bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Lonely Lochem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Lonely Lochem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een vrijwiliger van Stichting Lonely Lochem) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Lonely Lochem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Lonely Lochem verstrekt geen op personen herleidbare gegevens aan derden.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Lonely Lochem gebruikt alleen technische en functionele cookies op haar website En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en maken het mogelijk deze te optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Lonely Lochem. Wij verstrekken jouw gegevens in geen enkel geval. Dus ook niet per email, kopie op papier etc. Dit om lekken te voorkomen.
Stichting Lonely Lochem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij onszelf, en de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Lonely Lochem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lonelylochem.nl.