Team en bestuur

Sinds 21 december 2015 is Lonely Lochem een stichting. Stichting Lonely Lochem heeft een driekoppig bestuur dat bestaat uit vrijwilligers van Lonely Lochem. De stichting, dus ook het bestuur, bestaat volledig uit vrijwilligers. Dit houdt in dat niemand financieel beloond wordt voor zijn of haar inzet.

De naam en functie(s) per Persoon:

Emma Amtink Voorzitter
Bart Slotemaker Secretaris
Saskia Weustman Penningmeester
Gerben te Hennepe Aanspreekpunt Stichting Lonely Lochem
Vrijwilligers Coördinator
Ondersteuner bestuur.

Contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar info@lonelylochem.nl

Vertrouwens personen bij Lolo

Lolo moet voor iedereen een plek zijn waar je je veilig mag voelen. Het kan soms voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin jij of iemand anders zich niet (helemaal) veilig voelt.

Een vertrouwenspersoon is er voor de gasten en vrijwilligers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

  • agressie en geweld
  • seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
  • pesten
  • discriminatie

De taken van de vertrouwenspersonen binnen Lolo bestaan onder andere uit:

  • Het verzorgen van eerste opvang van de gasten en vrijwilligers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag bij de andere vrijwilligers.
  • Het adviseren en ondersteunen van het bestuur ter voorkoming van ongewenst gedrag.
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.