Team en bestuur

Na 4,5 jaar is Lonely Lochem op maandag 21 december 2015 Stichting geworden. Stichting Lonely Lochem heeft een vijfkoppig bestuur. Drie van de bestuursleden zijn vrijwilligers en twee van de bestuursleden vaste bezoekers van Lonely Lochem.

De Stichting, dus ook het bestuur, bestaat volledig uit vrijwilligers. Dit houdt in dat niemand betaald of financieel beloond kan worden voor zijn of haar inzet.

De functie per bestuurder:

Floor Enzerink: Voorzitter
Emma Amtink: Secretaris
Gerben te Hennepe: Penningmeester
Leonie Modderkolk: Algemeen Bestuurslid
Gerry Ulfman: Algemeen Bestuurslid

 

Wilt u contact opnemen met het bestuur dan kan dat via email: info@lonelylochem.nl