Team en bestuur

Na 4,5 jaar is Lonely Lochem op maandag 21 december 2015 Stichting geworden. Stichting Lonely Lochem heeft een vijfkoppig bestuur. Drie van de bestuursleden zijn vrijwilligers en twee van de bestuursleden vaste bezoekers van Lonely Lochem.

De Stichting, dus ook het bestuur, bestaat volledig uit vrijwilligers. Dit houdt in dat niemand betaald of financieel beloond kan worden voor zijn of haar inzet.


van Links naar rechts:
Henk te Veldhuis (afgetreden als bestuurslid), Emma Amtink, Gerben te Hennepe, Gerry Ulfman, Joska Groen

De functie per bestuurder:

Gerben te Hennepe Voorzitter
Emma Amtink: Secretaris
Joska Groen: Penningmeester
Leonie Modderkolk: Algemeen Bestuurslid
Gerry Ulfman Algemeen Bestuurslid

 

Wilt u contact opnemen met het bestuur dan kan dat via email: info@lonelylochem.nl