Besluiten van het bestuur

Elk kwartaal komt het bestuur bijeen om te vergaderen.
Van deze vergadering worden notulen opgemaakt.
De besluiten van het bestuur zullen worden vermeld op deze pagina.

Besluiten bestuur januari 2016

Besluiten bestuur augustus 2016

Besluiten bestuur extra vergadering oktober 2016

Besluiten bestuur januari 2017

Besluitenlijst bestuur september 2017