We hebben op de website nu een vernieuwd aanmeld formulier voor deelname aan onze activiteiten.
We hebben hiervoor gekozen omdat het wenselijk is om te weten hoeveel personen op de zaterdag activiteit komen. Dit i.v.m. inkopen van de hapjes.

Voor het aanmelden voor de activiteit ”Samen-Eten” werd al gebruik gemaakt van een aanmeld formulier op de website.

Voor de activiteiten ”Middag Inloop” en Avond Inloop” is aanmelden niet nodig.